Početna / Vijesti / Manje od 22 posto glasača podržava prosvjede ratnih veterana – Država im godišnje daje 6 milijardi kuna

Manje od 22 posto glasača podržava prosvjede ratnih veterana – Država im godišnje daje 6 milijardi kuna

U ANKETI pokrenutoj na Indexu u petak, 31. listopada nešto prije podneva do sada je zabilježeno više od 18 tisuća glasova. Iako internet ankete treba uzimati s velikom rezervom zbog velike mogućnosti manipulacije rezultatima, zanimljiv je podatak da je od 18 tisuće glasača njih manje od 22 posto podržalo prosvjede ratnih veterana, dok im se 78 posto glasača protivi.

45 posto glasača smatra da su prosvjedi politički motivirani, a 33 posto glasača da ratni veterani već imaju dovoljna prava.

infografika

Grafike: Mihaela Kristić/Index

Piše: I.Č., R.I.

DRŽAVA godišnje izdvaja gotovo 6 milijardi kuna temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Prošle godine isplaćeno je tako 5.923.078.806 kuna. Najveći iznos i to čak 5 milijardi kuna odnosi se na prava iz mirovinskog osiguranja koje koristi gotovo 73 tisuće ljudi koji ostvaruju prava iz Zakona o braniteljima. Ovo su bila njihova prava te isplate iz proračuna temeljem Zakona u 2013. godini.

TRAJNA NOVČANA SREDSTVA

Po svim stavkama za trajna novčana sredstava koja se dodjeljuju iz proračuna RH godišnje se izdvaja 694.814.701,78 kuna, a trenutno je više od 78 tisuća korisnika. Tu su uključene osobne invalidnine, opskrbnine, posebni doplaci, obiteljske invalidnine i dodaci za obitelji umrlih, nestalih i zatočenih branitelja Domovinskog rata. Osim tih prava iz državnog se proračuna izdvaja i za jednokratne pomoći i to temeljem nove uredbe iz 2013. godine  o “postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata”. Isplaćeno je više od 7 milijuna kuna temeljem 2820 rješenja za jednokratnu pomoć.  Tu je 7,7 milijuna kuna isplaćenih za 3 tisuće socijalno ugroženih branitelja. U stavke trajnih novčanih sredstava uključena je i  pomoć za 206 djece smrtno stradalih i zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja koja su ostala bez oba roditelja.

Osobna invalidnina: Od 3824 kune mjesečno

Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata kojem je organizam oštećen najmanje 20 posto, ima pravo na osobnu invalidninu. Osobnu invalidninu koristi oko 60 tisuća ratnih veterana, a I skupina ratnih vojnih invalida ima prosječnu invalidninu od 3824 kune, a posljednja X skupina u prosjeku od 114 kuna. Prosječni mjesečni izdatak u 2013. godini iznosio je 18,3 milijuna kuna na osobne invalidnine.

Posebni doplatak: Najniža 114 kuna, najviša 3824 kuna

Oko 620 veterana koristi posebni doplatak. Prema zakonu  hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata ima pravo na posebni doplatak u visini 50 posto od pripadajućeg iznosa osobne invalidnine, ako nije u radnom odnosu, ne prima mirovinu i naknadu plaće od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju kao i tijekom rehabilitacije. I kategorija invalida prima u prosjeku mjesečno 3.824 kune, a posljednja X skupina 114 kuna. Za posebni doplatak u 2013.
godini isplaćeno je 829.751,48 kuna.

Doplatak na njegu: Od 3824 do 2524 kune

Doplatak na njegu koriste 822 osobe, a prošle godine isplaćeno je 32.2 milijuna kuna. Prosječni mjesečni iznos varira od 3824 kune do 2524 kune u ovisnosti od stupnja oštećenja.

Ortopedski doplatak: Od 1109 do 277 kuna

Ortopedski doplatak pripada invalidima s težim oštećenjem organizma. Ima 1.958 korisnika, a iznos varira od 1109 kuna mjesečno za najveći stupa oštećenja, dok 277 kuna mjesečno. Za ortopedski doplatak u 2013. godini isplaćeno je 18.809.252,39 kuna.

Opskrbnina: Oko 1103 kuna mjesečno

Pravo na opskrbninu imaju korisnici osobne invalidnine, obiteljske invalidnine i hrvatski branitelji s prebivalištem u RH, ako su nesposobni za privređivanje. Postoji oko 5700 korisnika koji prosječno primaju 1103 kuna po toj osnovi. Ukupno isplaćena opskrbnina u 2013. godini iznosi 75 milijuna kuna.

Obiteljska invalidnina: Od 7 tisuća do 1753 kune

Pravo na obiteljsku invalidninu stječe se po osnovi gubitka člana obitelji, a koriste ga 7644 osobe, a prošle je godine isplaćeno 236 milijuna kuna. Mjesečni iznosi variraju od broja članova obitelji od 7 tisuća kuna udovice sa šestero djece do 1753 kuna za bivšu suprugu. Na obiteljsku invalidninu mogu biti i dodatni iznosi ako roditelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, koji nisu u radnom odnosu i nisu korisnici mirovine imaju pravo na dodatne iznose od 7 tisuća kuna  za suprugu i dvoje djece do 1.593 kune za jedno dijete.

Povećana obiteljska invalidnina: Od 1434 do 916 kuna 

Roditelj čije je jedino dijete smrtno stradalo u Domovinskom ratu ima pravo na obiteljsku invalidninu. Koriste ih 418 osoba, a po toj stavci isplaćeno je prošle godine 5,2 milijuna kuna. Najveći iznos je 1434 kune do 916 kuna.

Uvećana obiteljska invalidnina: Godišnje 11,6 milijuna kuna

Pravo roditelja i bračnog druga smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji nema djece, odnosno ima jedno ili više djece koja su nesposobna za privređivanje, uz uvjet da je ta nesposobnost nastala prije navršene 15. godine života, odnosno prije navršene 26. godine života, ako je dijete bilo na redovnom školovanju, na ostvarivanje, uz obiteljsku invalidninu, i uvećane obiteljske invalidnine. Pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu ima i dijete smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja. Korisnika je 622, a godišnje se plaća po toj stavci 11,6 milijuna kuna. Prosječno se isplaćuje od 1264 kune do 3500 kuna.

Doplatak za pripomoć u kući

Koristi ga 58 korisnika, a godišnje se plaća oko 590 tisuća kuna. Prosječni mjesečni iznos je 830 kuna.

Opskrbnina za korisnike obiteljske invalidnine

Pravo na opskrbninu imaju i korisnici obiteljske invalidnine, ako su nesposobni za privređivanje. Postoji 27 korisnika tog prava, a godišnji iznos iz proračuna je 367 tisuća kuna. Isplaćuje se od 1348 kuna do 374 kune mjesečno.

Naknada za obiteljske invalidnine za obitelji zatočenih i nestalih

Godišnje se izdvaja oko 7,5 milijuna kuna, a koristi ga 276 korisnika. Prosječni mjesečni iznosi variraju od veličine obitelji i to od 1300 do 3 tisuće kuna.

Naknada za obiteljske mirovine za obitelji zatočenih i nestalih

Trenutno je 230 korisnika ovog prava, a godišnje se izdvaja 15,7 milijuna kuna. Prosječni mjesečni iznosi su od 7 do 5,2 tisuća kuna.

Usluga za osobe za pružanje njege – njegovatelji

Imaju pravo vojni invalidi prve skupine, a dodijeljeno je 437 njegovatelja. Po ovoj stavci isplaćeno je 29 milijuna kuna. Prosječni mjesečni bruto iznos po njegovatelju je 5507 kuna.

Usluge vještačenja – liječnici

Oni koji daju nalaz i mišljenje o postotku oštećenja organizma kako bi se utvrdio status. Za 58 liječnika izdvojeno je 1,6 milijuna kuna.

Potpore za ortopedsko invalidska pomagala

Sufinancirana su prošle godine 89 ortopedska pomagala za 75 Hrvatskih ratnih vojnih invalida a izdvojeno je 1,5 milijuna kuna.

Automobili s ugrađenim prilagodbama

Država je prošle godine kupila 10 automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama te za to izdvojila više od milijun kuna.

STAMBENO ZBRINJAVANJE – Više od 34 milijuna kuna na stanove i kredite

Samo prošle godine pozitivno je riješeno 212 zahtjeva za dodjelu stana ili stambenog kredita, dok se na listi reda prvenstva za 2013. godinu nalazili 13.315 zahtjeva za stambenim zbrinjavanjem.

Prošle godine isplaćena su 152 stambena kredita u vrijednosti od 25 milijuna kuna. Od toga su 34 bespovratna stambena kredita na koje je utrošeno 4.2 milijuna kuna. Tu je i 118 povratnih stambenih kredita za koje su zaključeni ugovori o stambenom kreditu s Hrvatskom poštanskom bankom u vrijednosti od 20 milijuna kuna. Država plaća i najam 462 stana za korisnike prava prema Zakonu o braniteljima, a prošle godine zaključeno je i novih 39 ugovora. Za najamnine se izdvaja više od 1,1 milijun kuna. Trenutno se gradi 140 stanova a još 59 stanova u zadnjoj je fazi izgradnje.

Ukupno je za stambeno zbrinjavanje samo u prošloj godini izdvojeno više od 34 milijuna kuna.

MIROVINSKO OSIGURANJE – Prosječna mirovina 5.377,55 kuna

U 2013. godini mirovinu su koristila prosječno 72.152 korisnika, a prosječna mjesečna mirovina iznosila je 5.377,55 kuna u prošloj godini. Riječ je o iznosu koji je umanjen za porez i prirez. Invalidsku mirovinu koristi 58.300 korisnika, obiteljsku mirovinu 13.587 korisnika. Broj korisnika se povećao prošle godine za 1731 korisnika. Prosječna mjesečna obiteljska mirovina iznosi 6.827,59 kuna.  Postoje i dodaci na mirovinu te dodaci na najnižu mirovinu odnosno za branitelje koji nemaju mirovinski staž. Takvih je 438 korisnika.  Postoji i naknada za tjelesno oštećenje i doplatak za tuđu njegu i pomoć.

Mirovine pripadnika HVO-a koristi gotovo 7 tisuća korisnika. Prosječna mjesečna mirovina iznosi 2789,37 kuna, a obiteljske mirovine HVO-a u prosjeku su 3.131,85 kuna. Svi iznosi umanjeni su za porez i prirez. Godišnje se isplaćuje više od 234 milijuna kuna.

PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA – 15 tisuća korisnika

Status osiguranika Zavoda po osnovi statusa hrvatskog branitelja ostvaruje gotovo 15 tisuća korisnika. Tu je i pravo na liječenje medicinskom rehabilitacijom u trajanju od tri tjedna. Osigurana osoba može samo jedanput u istoj kalendarskoj godini ostvariti pravo na održavajuću bolničku medicinsku rehabilitaciju zbog iste bolesti.

To pravo iskoristilo se u 4253 slučaja, a ukupni troškovi su blizu 1,6 milijuna kuna godišnje. Tu su i prava na pomagala u visini od 2,2 milijuna kuna godišnje, a 573 branitelja iskoristila su pravo na novčanu naknadu zbog privremene nesposobnosti za rad. Po tom pravu isplaćeno je 14,5 milijuna kuna godišnje. Roditelji, udovica ili udovac smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata imaju i pravo na prvenstvo smještaja u Umirovljeničke domove. To pravo iskoristilo je 179 korisnika u prošloj godini za smještaj u državnim domovima te 151 korisnik za nedržavne domove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe.

ZA ŠKOLOVANJE OBITELJI – Prvenstvo pri upisu i 25 milijuna kuna za knjige

Od 2006. godine djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja, djeca zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i djeca HRVI iz Domovinskog rata, hrvatski branitelji, dragovoljci i djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata ostvarivali prednost pri upisu u srednje škole te visoka učilišta. Sljedeće godine dodatno je uređeno kako Sveučilišta mogu sama donijeti dodatne poticajne mjere.

Prošle je godine pravo prvenstva pri upisu ostvarilo 183 korisnika. Država sufinancira i troškove pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature i upis na studijske programe. To pravo iskoristio je 41 korisnik u prošloj godini za što je izdvojeno više od 58 tisuća kuna.

Tu je i pravo na besplatne knjige u osnovnoj i srednjoj školi za što je izdvojeno 24 milijuna kuna za 17.377 djece te 1670 studenata.

BESPLATNA DODJELA DIONICA – Oko 28 milijuna kuna za dionice

Samo u prošloj godini izdano je 1.268 rješenja o dodjeli dionica bez naplate HRVI i članovima obitelji smrtnog stradalog, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 28,2 milijuna kuna. To pravo još čeka 9,200 zahtjeva.

ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA – Od ukupno nezaposlenih samo je 8,6 posto veterana Domovinskog rata

Veterani imaju i pravo na prednost pri zapošljavanju. U Hrvatskome zavodu za zapošljavanje evidentirano je 31.125 nezaposlenih hrvatskih branitelja što predstavlja 8,6 posto ukupno nezaposlenih u Hrvatskoj. Isto tako prošle godine zaposleno je 13.189 hrvatskih branitelja. Tu je i niz mjera u sklopu Nacionalnog plana zapošljavanja za branitelje, a prošle godine tim pravom koristilo se 2.994 hrvatska branitelja. Za stručno osposobljavanje izdvojeno je 11,5 milijuna kuna. Za mjere samozapošljavanja izdvojeno je prošle godine gotovo 3 milijuna kuna i to za 102 osobe.

Tu su i potpore za postojeće djelatnosti koje je iskoristilo 32 korisnika u ukupnoj visini od 1,2 milijuna kuna godišnje, za mjere kreditiranja otišlo je 1,2 milijuna kuna, a za braniteljske zadruge 2,2 milijuna kuna. Dodatno za posebne projekte braniteljskih zadruga isplaćeno je 2,7 milijuna kuna na godišnjoj razini.

Izdvojeno je gotovo 162 milijuna kuna godišnje temeljem prava na naknadu tijekom nezaposlenosti.  To pravo koristilo je 8.103 branitelja tijekom prošle godine.

CARINSKE OLAKŠICE

Temeljem Uredbe o uvjetima i postupku ostvarivanja carinske i poreznih olakšica hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.  Tako Carina nije naplatila pristojbi u visini od 5,2 milijuna kuna, dok je 13,2 neobračunatih poreza te 19 milijuna kuna ide na račun neobračunatog PDV-a. 

carinabranitelji

SPOMEN OBILJEŽJA – Od 64 spomen obilježja samo prošle godine izgrađena su 4 nova

U Hrvatskoj postoji 64 spomen obilježja kojima je obilježeno 109 mjesta masovnih grobnica. Prošle godine izgrađena su četiri nova, a ukupno se izdvaja na godišnjoj razini 1,4 milijuna kuna. Tu su i memorijalna groblja, a primjerice za ono u Vukovaru izdvaja se godišnje 2,3 milijuna kuna. Financiraju se i Udruge koja imaju planove izgradnje spomen obilježja, a godišnje se izdvaja oko 700 tisuća kuna.

PSIHOSOCIJALNI PROGRAMI
 
Za programe psihosocijalne pomoći braniteljima godišnje se izdvaja 8,7 milijuna kuna koji su se većinom provodili preko Centara za psihosocijalnu pomoć. Država je angažirala 86 stručnjaka od psihologa, socijalnih radnika, pravnika, liječnika i psihijatara. Samo prošle godine pruženo je pruženo je ukupno 46.174 intervencija za 37.602 korisnika. Za posebne programe medicinske rehabilitacije u specijalnim bolnicama godišnje se utroši oko 325 tisuća kuna. Prošle godine zbrinuto je njih 78. Tu su i programi za hrvatske branitelje koji su tijekom Domovinskog rata bili izloženi nizu fizičkih i psihičkih trauma prilikom zatočenja u logoru. Pregledano je tako 395 osoba.

BRANITELJSKE UDRUGE – Država sufinancira rad 86 braniteljskih udruga!

Država je podijelila gotovo 15 milijuna kuna za rad raznih braniteljskih udruga i to samo 2013. godine. S ukupnim iznosom od 13 milijuna kuna financiran je 121 projekt koji je organiziran od strane 86 udruga. Novac je podijeljen temeljem natječaja.

 

Izvor: index.hr 

Ostavite komentar

comments